Search & Recovery

Search & Recovery

Search & Recovery

Η περιπέτεια και η αναζήτηση βρίσκονται στο αίμα κάθε δύτη. Παρακολουθήστε την ειδικότητα Έρευνας και Ανέλκυσης και μάθετε πως μπορείτε να βρίσκετε χαμένα, αλλά και πως θα ανελκύσετε βαριά αντικείμενα από το βυθό.