Wreck Diver

Wreck Diver

Wreck Diver

Τα ναυάγια κάθε μορφής συγκινούσαν πάντα όλους τους δύτες! Με την ειδικότητα αυτή μαθαίνετε πως να πραγματοποιείτε ασφαλώς μια τέτοια ειδική ΚΑΤΑΔΥΣΗ και να απολαύσετε τα τεχνολογικά επιτεύγματα που η φύση έχει ενσωματώσει δημιουργώντας απίστευτα τοπία!